• การท่องเที่ยว > 
  • อาหาร

หมี่หลัวซือหอยหวาน

เมืองหลิ่วโจวมีวิธีการทานหอยหวานที่หลายหลาก อาทิ การผัดทั้งเปลือกแบบแกะเปลือก แบบต้ม แบบผัด ฯลฯ โดยเฉ...

ผัดหอยหวาน ตุ๋นหอยหวาน

ผัดหอยหวานเป็นอาหารจำเป็นของตลาดกลางคืนและร้านน้ำชา มีกรรมวิธีการผัดคือนำหอยหวาน หอม ขิง กระเทียม พริ...

ก๋วยเตี๋ยวหลิ่วโจว

เป็นทางเลือกอันดับหนึ่งของชาวหลิ่วโจว มีทั้งเส้นใหญ่กับเส้นเล็ก เป็นแบบก๋วยเตี๋ยวเส้นกลมและเส้นแบน เ...

ก๋วยเตี๋ยวหลอดเนื้อมลื่น

มีอีกชื่อว่าก๋วยเตี๋ยวหลอดเนื้อหมู ได้ชื่อนี้เพราะว่ารูปลักษณะคล้ายกันตือฮวน วิธีการทำคือ ใช้ก๋วยเตี...

ชาเนย

ชนเผ่าต้ง ชนเผ่าเย้า ชนเผ่าม้ง ชนเผ่าทูเจีย ชนเผ่าจ้วงบางส่วนและชนเผ่ามูลำก็มีธรรมเนียมที่ต้อนรับแขก...

ลิขสิทธิ์ © 2014 เทศบาลเมืองหลิ่วโจว