• การท่องเที่ยว > 
  • เส้นทางท่องเที่ยว

เส้นทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและชมทัศนียภาพกุ้ยหลินใหญ่

เน้นแหล่งท่องเที่ยวภูเขาแม่น้ำในเมืองกุ้ยหลินและประเพณีของชนเผ่าในเมืองหลิ่วโจวเป็นหลัก อาทิ แม่น้ำ...

การท่องเที่ยวสัมผัสประเพณีวัฒนธรรมของชนเผ่า 3 วัน

ย้อนระลีกถึงบุคคลในประวัติศาสตร์ที่มีชื่อเสียงของจีน สัมผัสกับวิวทิวทัศน์อันสวยงามของเหมียวซานและกา...

การท่องเที่ยวสัมผัสประเพณีวัฒนธรรมชนเผ่าม้ง 2 วัน

ลัมผัสกับทิวทัศน์อันสวยงามของเหมียวซานและสัมผัสกับความอบอุ่นและความน่ารักของชาวม้ง ชมป่าไม้ไผ่และยอ...

เส้นทางที่ 1 เส้นทางการท่องเที่ยวภายในเมืองหลิ่วโจว

แหล่งท่องเที่ยวเขาหยู๋เฟิงซาน - แหล่งท่องเที่ยวหลิ่วโหว - แหล่งท่องเที่ยวสระน้ำต้าหลง - สวนหินแปลกเขาเจ...

เส้นทางที่ 2 เส้นทางการท่องเที่ยวนิเวศวิทยาดั่งเดิม

วนอุทยานสานเหมินเจียงแห่งชาติ - แหล่งท่องเที่ยวสะพานเซียงหมู่บ้านลุ - วนอุทยานร่องน้ำหงชาอำเภอหยงอาน - ...

ลิขสิทธิ์ © 2014 เทศบาลเมืองหลิ่วโจว