• การท่องเที่ยว > 
  • แหล่งท่องเที่ยว

ความทันสมัยของเมืองหลิ่วโจว

  • 2014-10-27

  ทัศนียภาพโดยรอบของเมืองหลิ่วโจว

  หลิ่วโจวเป็นเมืองอุตสาหกรรมสำคัญในภาคตะวันตกของจีน และเป็นฐานอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดในเขตปกครองตนเองกว่างซี อุตสาหกรรมในเมืองหลิ่วโจวมีมากกว่า30แห่ง ปัจจุบันมีกิจการมากกว่า 2500 แห่ง มีกิจการขนาดใหญ่ 11 แห่ง และมี 4 แห่งที่จัดอยู่ในบริษัทชั้นนำ 500 อันดับแรกของประเทศจีน

  ประกอบไปด้วยอุตสาหกรรมผลิตรถยนต์ อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล อุตสาหกรรมถลุงโลหะเป็นอุตสาหกรรมหลัก และมีอุตสาหกรรมยาและเวชภัณฑ์ อุตสาหกรรมเคมี อุตสาหกรรมผลิตกระดาษ อุตสาหกรรมการผลิดนํ้าตาล อุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง อุตสาหกรรมเพื่อสิ่งทอ เป็นอุตสาหกรรมท้องถิ่น อีกทั้งมีระบบอุตสาหกรรมที่ทันสมัยและมีผลิตภัณฑ์ที่มีการแข่งขันในตลาดต่างประเทศและตลาดในประเทศที่แข็งแกร่งและมีส่วนแบ่งทางการตลาดค่อนข้างสูง

ลิขสิทธิ์ © 2014 เทศบาลเมืองหลิ่วโจว