• การท่องเที่ยว > 
  • แหล่งท่องเที่ยว

หมู่บ้านเฉิงหยางปาจ้าย ซานเจียง

  • 2014-10-27

  หมู่บ้านเฉิงหยางปาจ้าย ห่างจากทิศเหนือของเมืองหลิ่วโจว 200 กิโลเมตร ซึ่งเชื่อมต่อกับมณฑลหูหนาน มณฑลกุ้ยโจวและมณฑลกว่างซีทั้ง 3 มณฑล ชาวต้งอาศัยติดริมกับแม่นํ้า ชนชาติต้งมีบ้านเรือนไม้ที่มีลักษณะเด่นของชนกลุ่มซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของที่ชาวชนชาติต้ง บ้านเรือนเหล่านี้มีกลิ่นอายแห่งวัฒนธรรมพื้นบ้านดั้งเดิมและเป็นที่ได้รับความสนใจ

  ซานเจียงมีลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาและเนินเขาเป็นหลัก เป็นแถบขยายของภูเขาเสวียเฟิง เทือกเขาเยว่เฉิงและเทือกเขาเหมียวหลิ่ง ในอำเภอมีหน้าผาสูงชันและทอดยาวเป็นแนวสลับซับซ้อน ชนกลุ่มหลักเป็นชาวต้งร้อยละ 53.6%ของประชากรที่นี่ เนื่องจากชาวต้งมีลักษณะเด่นทางวัฒนธรรมแต่งกาย อาหารการกิน และความเป็นอยู่ อีกทั้งตำบลต้งยังมีทัศนียภาพทางธรรมชาติที่สวยงาม และมีเทศกาลที่มากมายหลากหลาย ซานเจียงจึงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมทางวัฒนธรรมประเพณีและทัศนียภาทางธรรมชาติในภาคกลางของมณฑลกว่างซี

  นักท่องเที่ยวที่มาถึงซานเจียง สามารถรับชมสมบัติอันลํ้าค่าของประเทศ ที่มีความโดดเด่นทางศิลปะการก่อสร้างและมีชื่อเสียงทั่วโลก——สะพานเฉินหยางเฟิงหยู่ หอกลองหมาพ่าง และบ้านเรือนที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวต้ง สามารถสัมผัสกับขนบธรรมเนียมและประเพณีพื้นบ้านของชาวต้ง นอกจากนั้นก็ยังสามารถเข้าร่วมและเรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นของชาวต้งได้อีกด้วย

ลิขสิทธิ์ © 2014 เทศบาลเมืองหลิ่วโจว