• การท่องเที่ยว > 
  • แหล่งท่องเที่ยว

สวนสาธารณะหลิ่วโหว

  • 2014-09-04

 

  สวนสาธารณะหลิ่วโหวตั้งอยู่ใจกลางเมืองของฝั่งเหนือเมืองหลิ่วเจียง การก่อสร้างสวนแห่งนี้เพื่อรำลึกถึง หลิ่ว จงหยวน ซึ่งเป็นบุคคลในราชวงศ์ถัง เป็นข้าหลวงของเมืองหลิ่วโจวและบรมครูทางด้านวรรณคดี สวนสาธารณะแห่งนี้เป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของกว่างซี

  สวนสาธารณะดังกล่าวเริ่มก่อสร้างในรัชสมัยของจักรพรรดิองศ์สุดท้ายของราชวงศ์ชิง(ค.ศ. 1909) ถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญแห่งหนึ่ง ภายใจมีสระน้ำหล่อ ศาลเจ้าหลิ่วโหว สุสานที่ฝังเสื้อผ้าและสิ่งของของหลิ่ว จวงหยวน ศาลากานเซียง สวนที่มีทัศนียภาพงดงาน กระถางซานเสว่ยไหลเกวย สวนสัตว์และสวนสนุก เป็นต้น

ลิขสิทธิ์ © 2014 เทศบาลเมืองหลิ่วโจว