• การท่องเที่ยว > 
  • แหล่งท่องเที่ยว

ความทันสมัยของเมืองหลิ่วโจว

หลิ่วโจวเป็นเมืองอุตสาหกรรมสำคัญในภาคตะวันตกของจีน และเป็นฐานอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดในเขตปกครองตนเอ...

หมู่บ้านเฉิงหยางปาจ้าย ซานเจียง

หมู่บ้านเฉิงหยางปาจ้าย ห่างจากทิศเหนือของเมืองหลิ่วโจว 200 กิโลเมตร ซึ่งเชื่อมต่อกับมณฑลหูหนาน มณฑลกุ้...

สัญลักษณ์ของความสามัคคีและความช่วยเหลือ--งานเลี้ยงที่จัดโดยร้อยครัวเรือน

งานเลี้ยงที่จัดโดยร้อยครัวเรือนเรียกอีกชื่อว่า"การรับประทานอาหารร่วมกัน"หรือ"อาหารโต๊ะยาว" เมื่อมีแขก...

สวนสาธารณะหลิ่วโหว

สวนสาธารณะหลิ่วโหวตั้งอยู่ใจกลางเมืองของฝั่งเหนือเมืองหลิ่วเจียง การก่อสร้างสวนแห่งนี้เพื่อรำลึกถึง...

ทะเลสาบต้าหลง

นักท่องเที่ยวต้องเดินทางต่อจากภูเขาหวิ๋ เฝิง ไปทิศทางใต้ประมาณ 3 กิโลเมตรก็จะถึงทะเลสาบต้าหลง ซึ่งเป็...

ลิขสิทธิ์ © 2014 เทศบาลเมืองหลิ่วโจว