• เกี่ยวกับหลิ่วโจว > 
  • วัฒนธรรมชนกลุ่มน้อย

การโยนลูกจ้วงหรือซิ่วฉิว เป็นวิธีขอความรักโดยเฉพาะของชาวจ้วง(ชนเผ่าจ้วง)

การโยนซิ่วฉิวเป็นวิธีพิเศษโดยเฉพาะที่แสดงความรักระหว่างหนุ่มสาวชาวจ้วง ซิ่วฉิวมีหลายรูปแบบ เช่น รูปก...

สัญลักษณ์ของความสามัคคีและความช่วยเหลือ--งานเลี้ยงที่จัดโดยร้อยครัวเรือน(ชนเผ่าต้ง)

งานเลี้ยงที่จัดโดยร้อยครัวเรือนเรียกอีกชื่อว่า"การรับประทานอาหารร่วมกัน"หรือ"อาหารโต๊ะยาว" เมื่อมีแขก...

สนามการแข่งขันสำหรับผู้มีใจรักและการเข้าร่วมเทศกาลชนม้า (ชนเผ่าแม้ว)

ชาวม้งที่อยู่ตำบุล อานไท่ ต่งโถว ซื่อหยง เซียงเฝิ่น อานเฉวยบนภูเขาทิศตะวันตกเฉียงเหนืออำเภอหยงเสว่ยมี...

ลิขสิทธิ์ © 2014 เทศบาลเมืองหลิ่วโจว