ข้อมูลทั่วไป
เมืองหลิ่วโจว มีเรียกอีกชื่อว่าเมืองมังกร ตั้งอยู่ทางตอนกลางของเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง ซึ่งเป็นเขตใจกลางเมือง โดยถือเป็นอุตสาหกรรมหลักและเป็นการพัฒนาแบบครอบคลุม เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม มีทัศนียภาพเฉพาะ ภูเขาและแม่น้ำ
ที่ตั้ง
เมืองหลิ่วโจวตั้งอยู่ทางตอนกลางฝั่งเหนือของเขตปกครองตนเอง กว่างซีจ้วง ดินแดนอยู่ระหว่างละติจูด 23°54′—26°03′ เหนือ ลองติจูต 108°32′—110°28′
ประวัติศาสตร์
เมืองหลิ่วโจวเป็นแหล่งกำเนิดของ "คนหลิ่วเจียง" ซึ่งถือเป็นมนุษยชาติเก่าแก่ของภาคใต้ของจีน ซากโบราณสถานด้านวัฒนธรรมชาติเก่าแก่ข้างล่างเป็นขอบเขตดั้งเดิมของหลิ่วเจียง
วัฒนธรรมชนกลุ่มน้อย more

การโยนลูกจ้วงหรือซิ่วฉิว เป็นวิธีขอความรักโดยเฉพาะของชาวจ้วง(ชนเผ่าจ้วง)

[2020-09-27 15:35:38]
W020140929340114775635.jpg

สัญลักษณ์ของความสามัคคีและความช่วยเหลือ--งานเลี้ยงที่จัดโดยร้อยครัวเรือน(ชนเผ่าต้ง)

[2020-09-27 15:35:38]

สนามการแข่งขันสำหรับผู้มีใจรักและการเข้าร่วมเทศกาลชนม้า (ชนเผ่าแม้ว)

[2020-09-27 15:35:38]
ลิขสิทธิ์ © 2014 เทศบาลเมืองหลิ่วโจว